Lykkegardskolen og STU

Lykkegardskolens logo er inspireret af konkrete og genkendelige symboler som rummer både faglighed, leg og bevægelse. Logoet består af mange små elementer. For at skabe ensartethed og balance valgte jeg en ren og enkel stil, renset for detaljer.

Lykkegardskolen har også et STU-tilbud, som er et selvstændigt tilbud under Lykkegardskolen. STU-logoet tager afsæt i tilbuddets to linjer: “det maritime” og “natur og udeliv”. Logoet er inspireret af; træ, blad, bølger og landskab. De to logoer ses ofte sammen og derfor matcher de stilmæssigt hinanden.

Jeg har også designet Lykkegardskolens hjemmeside, og udarbejder, i samarbejde med ledelsen, indhold til hjemmesiden og står for løbende opdatering og vedligehold. Jeg designer også brochurer og informationsmateriale og sikrer en gennemgående grafisk stil i Lykkegardskolens materiale.

Jeg har et indgående kendskab til virksomheden og kan derfor være sparringspartner på den overordnede kommunikation, både på den visuelle og indholdsmæssige del. Jeg har fx for nyligt tilrettelagt og koordineret Lykkegardskolens præsentationsvideo i samarbejde med Søren Lykke fra Webfilm Buddy.

Opgavens omfang

  • Design af logo
  • Design af webside
  • Løbende opdatering og udvikling af websiden
  • Design af brochuremateriale m.v.
  • Projektkoordinering
  • Tovholder på film om Lykkegardskolen